Tájékoztató az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben a Digitális Önrendelkezéssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelésről

 • Mi a digitális önrendelkezés (röviden: DÖR)?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között - lévén egészségügyi ellátásról szó - személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az EESZT révén a Térbe kerülő adatok az esetek nagy részében nagy segítséget jelentenek a betegek kezelése során, hiszen az orvosok gyorsan juthatnak hiteles információhoz a hozzájuk forduló személy kórelőzményeiről, gyógyszeres kezeléséről, esetleges hatóanyag érzékenységéről, így biztosítva a pontosabb diagnózis meghatározását, és így a személyre szabott, hatékony kezelés mielőbbi előírását.

A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezései teszik lehetővé.

A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a Lakossági Portálon keresztül, vagy bármely Kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor fért hozzá az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz.

Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan.

Amennyiben valaki nem tesz külön rendelkezést, akkor a jelenleg is élő korlátozások lesznek érvényben, tehát betegadatait csak a háziorvosa és a kezelőorvosa láthatja. Különösen érzékeny adatokat, mint pl. a nemi betegségekre, pszichiátriai vagy addiktológiai kezelésre vonatkozó adatok, csak az e szakterületen dolgozó kezelőorvos tekintheti meg.

A digitális önrendelkezés 2017. február 15-től elérhető.

 • A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja az, hogy megismertesse Önnel a digitális önrendelkezési lehetőségeket, a rendelkezés menetét, az azzal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

 • Hogyan és miről rendelkezhet?

Az EESZT Lakossági Portálja a https://www.eeszt.gov.hu internetes honlapon található. Ön a Bejelentkezés gombra kattintva ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után saját, személyre szabott EESZT felhasználói fiókját érheti el, amelyben lehetősége nyílik a digitális önrendelkezésre.

Amennyiben Ön nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval és/vagy internetelérési lehetőséggel, akkor kizárólag a Kormányablakoknál tud rendelkezni. Ehhez szükséges a TAJ kártya, valamint egy személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél) bemutatása.

Az alábbi ügyeket intézheti a Kormányablakoknál:

 • saját adataihoz való hozzáférésre vonatkozóan tehet rendelkezést (önrendelkezési nyilatkozat megtétele);
 • értesítési beállítások megtételét vagy módosítását kérheti;
 • az adatkezelési műveletekről kérhet tájékoztatást az adatkezelési naplóból.
 • Az önrendelkezési nyilatkozat

Az adatkezelési nyilatkozatokban korlátozni lehet egyes adatkezeléseket, szűkíteni lehet az adatokhoz hozzáférő személyek körét, vagy külön engedélyt lehet adni ezek megismeréséhez. Mielőtt a Működtető engedélyezi a személyes adatokhoz történő hozzáférést egy EESZT felhasználó (pl. orvos) számára, minden esetben figyelembe veszi az önrendelkezési nyilvántartásba tett nyilatkozatok tartalmát is.

Rendelkezhet az EESZT-be kerülő adatainak, dokumentumainak hozzáférhetőségéről, és ha szükségesnek érzi korlátozhatja az e-profiljának feltöltését.

 • Rendelkezési állapotok

3 féle rendelkezési állapotot különböztethetünk meg: alapállapot, szabályozott állapot és tiltó állapot.

· Alapállapot

Az Ön egészségügyi adataihoz eleve korlátozott a hozzáférés, az egészségügyi dolgozók csak végzettségüknek és intézményi szerepkörüknek megfelelő tartalmakat érhetnek el a rendszerben.

Alapállapotban csak a kezelőorvosa vagy a kezelésében résztvevő orvos férhet hozzá a kezelés ideje alatt.

A legérzékenyebb egészségügyi adatait pedig kizárólag az adott szakterület orvosai láthatják: pszihiátriai, addiktológiai, szexuális úton terjedő és HÍV/AIDS betegség dokumentumai.

Ezt módosíthatja tiltás vagy engedélyezés irányába is.

Fontos! - egyedi szabályokkal bármikor felülírhatja az alapállapotot, de ide visszatérve, vissza is állíthatja, így érvényteleníti a máshol beállított szabályokat.

· Szabályozott állapot

A szabályozott állapotban tett rendelkezések két kategóriáját különböztethetjük meg: egyszerűsített rendelkezések és részletes rendelkezések

 • Egyszerűsített rendelkezések: Adott kategóriák dokumentumaira vonatkozik

Rendelkezés

A rendelkezés eredménye

Korlátozás

egyetlen lekérdező sem férhet hozzá

Engedélyezés

minden lekérdező számára elérhetővé teszi

Tiltás, de szakmai egyezés esetén engedélyezés

csak az adott ellátás orvos-szakmai kategóriájába tartozó orvosok láthatják

Fontos! - ha korábban az alapállapot volt érvényben, és itt rendelkezéseket tett, akkor átlép a szabályozott állapotba.

Fontos! - az EESZT által használt kategóriák nem fedik le az ellátó hálózatban keletkezett összes betegséget és az összes dokumentumot. Kategórián kívül eső adatokról a részletes rendelkezések között a dokumentum forrása szerint rendelkezhet.

 • Részletes rendelkezések: összetett rendelkezéseket adhat meg lekérdezőkre, dokumentumtípusokra, betegségkategóriák adataira és objektum forrására

Rendelkezés

A rendelkezés eredménye

Korlátozás

tiltást meghatározó szabályokat fogalmazhat meg

Engedélyezés

kivételeket határozhat meg - az itt megfogalmazott szabályok alapján már meglévő, vagy későbbi tiltás esetén is hozzáférést biztosíthat egyes orvosoknak

Fontos! - az itt meghatározott rendelkezések között ÉS kapcsolattal összetett szabályrendszerek is meghatározhatóak.

Példa 1: Tiltom a Példa Kórház Belgyógyászati Osztálya számára a nőgyógyászati kategóriába tartozó kórtörténeti dokumentumaimhoz való hozzáférést, ha azok a Minta Kórház Nőgyógyászati Osztályáról származnak.

Példa 2: Engedélyezem Dr. Orvos Gábornak (pecsétszám:12345) az addiktológiai kategóriába tartozó kórtörténeti dokumentumaimhoz való hozzáférést, ha azok a Példa Kórházból származnak.

Példa 3: Tiltom a Példa Kórház minden dolgozója számára, hogy bármely kórtörténeti dokumentumomhoz hozzáférjenek.

Példa 4: Engedélyezem Dr. Orvos Gábornak (pecsétszám:12345), hogy a Példa Kórházból származó összes dokumentumomhoz hozzáférjen.

· Tiltó állapot

Ez a rendelkezés minden ellátó oldali felhasználó számára megtiltja, hogy az EESZT-be került adataihoz hozzáférjenek.

Fontos! - a felsorolt 3 féle állapot szabadon átjárható, korlátlan számban és irányban.

KIVÉTELEK!

 • Nem hozhat rendelkezést a még kiváltható e-Recept és a még érvényesíthető e-Beutaló dokumentumaira.
 • Sürgősségi ellátás esetén: jogszabályban meghatározott sürgős szükség által indokolt esetben az ellátó orvos bármilyen rögzített szabály ellenére hozzáférhet az Ön adataihoz, amit a rendszer minden esetben naplóz, így utólag ennek indokoltsága ellenőrizhető. Azon e-profil adatokhoz nem férhet hozzá ebben az esetben sem az ellátó orvos, amelyek feltöltését Ön letiltotta, azok ugyanis be se kerülnek a rendszerbe.
 • 24 órás engedély a kezelőorvosnak

Amennyiben a digitális önrendelkezés keretében beállított korlátozások ellenére kezelőorvosának adott vizsgálat, vagy kezelés miatt szeretne engedélyt adni, hogy megtekinthesse az Ön betegadatait és dokumentumait, akkor számára adhat adott naptári napra szóló 24 órás engedélyt. Ezt az engedélyt a Kormányablakban nem, kizárólag a digitális önrendelkezés felületén, a Lakossági portálon (eeszt.gov.hu), vagy helyben, az orvosnál írásban adhatja meg. Törvényes képviselő is megteheti ezt a vizsgálat helyszínén.

Az írásban adott 24 órás engedélyhez a következő dokumentumok kitöltése szükséges:

 • Nyilatkozat: amennyiben a saját EESZT-ben őrzött betegadataihoz és dokumentumaihoz ad hozzáférést adott kezelőorvos számára, meghatározott naptári napra a digitális önrendelkezési korlátozásai ellenére.
 • Jegyzőkönyv: ha a 24 órás kezelőorvosi hozzáférést olyan személy betegadatainak és dokumentumainak elérésére adja meg, akinek törvényes képviselőjeként jár el.
 • Értesítési beállítások

Email címének megadásával értesítési kérést állíthat be, hogy milyen EESZT-be kerülő dokumentum esetén kér jelzést a megadott email címre. Ezek a következők:

 • Recept felírása,
 • EHR dokumentum érkezése (pl. ambuláns lap, leletek),
 • Beutaló írása.
 • Tájékozódás az adataihoz történő hozzáférésekről

A Kormányablakban személyes tájékoztatás kérése útján nyomon tudja követni ki, mikor és milyen egészségügyi ellátásával kapcsolatos adathoz, dokumentumhoz kért hozzáférést. A tájékoztatást az adatkezelési napló segítségével adja meg az ügyintéző, amely a Lakossági Portálon ügyfélkapus azonosítást követően szintén elérhető.

A naplóban látható:

 • művelet időpontja
 • műveletet végző orvos neve
 • művelet egyedi azonosítója
 • műveletet végző intézmény és szervezeti egység neve
 • művelet jellege
 • művelet DÖR érintettsége (pl. a hozzáférés engedélyezésre került-e vagy sem)
 • mely dokumentumokra vonatkozott a művelet
 • műveletazonosító kód
 • Mi garantálja az Ön adatainak védelmét?

Az EESZT a legmagasabb, 5-ös szintű adatvédelem mellett működik, melyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság auditál. A rendszert úgy alakították ki, hogy a legmodernebb kibervédelemmel biztosítsák annak védelmét.

Amennyiben szélesebb körű tájékoztatást kíván kapni az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről, kérjük látogasson el a https://e-egeszsegugy.gov.hu információs portálra, ahol az Adatvédelem menüpontra kattintva elolvashatja az EESZT adatkezelési tájékoztatóját, az oldalt böngészve pedig további hasznos információk birtokába juthat az EESZT működésével kapcsolatban.